+39 055 9102470
ArabicBulgarianChinese (Simplified)CroatianCzechDanishDutchEnglishEstonianFinnishFrenchGermanGreekHungarianItalianJapaneseKoreanLithuanianNorwegianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwedishTurkishUkrainian

Zákon o cookies

INFORMACE O COOKIES TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE ČL. 13 Legislativní vyhláška č. 196/2003

V souladu s ustanoveními článků 13 a 122 legislativního výnosu ze dne 30. června 2003, jakož i ustanovení obecného ustanovení o ručiteli ochrany osobních údajů ze dne 8. května 2014, FI.GE.VA DI VALENTINI ANNA Via della Sugherella n.20, 52025 Montevarchi (AR) - ITÁLIE , správce údajů, informuje uživatele webových stránek www.figevafiltri.it o typu souborů cookie, které tato stránka používá, a o účelech, které se získanými informacemi sledují, a zároveň poskytuje pokyny k tomu, aby pokračovali ve výběru / zrušení výběru jednotlivých souborů cookie.

CO JSOU COOKIES A K JAKÝM ÚČELŮM JE LZE POUŽÍVAT
„Cookie“ je malý textový soubor vytvořený některými webovými stránkami v počítači uživatele, když vstoupí na konkrétní stránku, za účelem uložení a přenosu informací. Cookies jsou odesílány z webového serveru (což je počítač, na kterém běží navštívená webová stránka) do prohlížeče uživatele (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome atd.) a ukládány v počítači uživatele; jsou pak znovu odeslány na webovou stránku v době dalších návštěv. Některé operace by nebylo možné provádět bez použití souborů cookie, které jsou proto v některých případech technicky nezbytné. V ostatních případech používá stránka soubory cookie k usnadnění a usnadnění navigace uživatele nebo k tomu, aby mu umožnila používat konkrétně požadované služby. Cookies mohou zůstat v systému i po dlouhou dobu a mohou obsahovat i jedinečný identifikační kód. To umožňuje webům, které je používají, sledovat navigaci uživatele na samotném webu, pro statistické nebo reklamní účely, vytvořit si personalizovaný uživatelský profil počínaje stránkami, které tentýž uživatel navštívil, a zobrazovat mu a/nebo mu posílat cílenou reklamu. (tzv. Behavioral Advertising).

JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁ STRÁNKA A K JAKÉMU ÚČELU
Tato stránka používá různé typy technických cookies, ale ne profilování. Správce údajů v souladu s pokyny poskytnutými Ručitelským orgánem v obecném ustanovení ze dne 8. května 2014 uvádí níže konkrétní kategorie používaných souborů cookie, účel a důsledky, které vyplývají z jejich zrušení:

TYP COOKIE: Analytics cookie
ÚČEL: Shromažďovat informace o navigaci uživateli v souhrnné podobě za účelem optimalizace zážitku z prohlížení a samotných služeb.
DOBY SKLADOVÁNÍ: Stanoveno třetími stranami, viz informace níže.
DŮSLEDEK V PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ: Vlastníkovi by již nebylo možné získat souhrnné informace.

Soubory cookie třetích stran
Na tomto webu jsou také funkční soubory cookie třetích stran, tedy soubory cookie vytvořené jinou webovou stránkou, než kterou uživatel právě navštěvuje. Na základě ustanovení ustanovení garanta ochrany osobních údajů ze dne 8. května 2014 je správce údajů povinen poskytnout prostřednictvím vašeho místo.

Cookies třetích stran jsou anonymní.

Předpokládá se používání anonymních cookies třetích stran; tyto soubory cookie vám umožňují anonymně shromažďovat a zaznamenávat informace na stránkách navštívených stránek, ale neumožňují identifikaci návštěvníka a nejsou žádným způsobem kombinovány s jinými informacemi. Tyto údaje se používají výhradně ke sledování a zkoumání používání stránek uživateli, sestavování statistik na základě anonymně shromážděných informací a používání údajů v souhrnné podobě.
Uživatelé jsou zejména informováni, že služba webové analýzy, která uvolňuje soubory cookie používané vlastníkem, je „Google Analytics“, popsaná níže. Google Analytics je služba webové analýzy poskytovaná společností Google, Inc. ("Google"), která používá "cookies", které se ukládají v počítači uživatele, aby umožnila navštívené webové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace generované souborem cookie o používání webové stránky navštívené uživatelem (včetně IP adresy) budou předány společnosti Google a uloženy na serverech společnosti Google ve Spojených státech. Google použije tyto informace za účelem vyhodnocení používání webu uživatelem, sestavení zpráv o aktivitě webu pro provozovatele webu a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu. Google může také předávat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud takové třetí strany zpracovávají výše uvedené informace jménem společnosti Google. Google nebude spojovat IP adresy uživatele s žádnými jinými údaji, které má Google. Uživatel může kdykoli odmítnout používání souborů cookie výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči. Chcete-li se seznámit se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google týkajícími se služby Google Analytics a také vyjádřit svůj souhlas s používáním výše uvedených souborů cookie, přejděte na webovou stránku http://www.google.com/intl/cs/analytics /privacyoverview.html.

SOCIÁLNÍ TLAČÍTKA A WIDGETY
Na stránce "www.figevafiltri.it" můžete také najít sociální tlačítka / widgety nebo konkrétní "tlačítka" zobrazující ikony sociálních sítí (například Facebook a Twitter). Tato „tlačítka“ umožňují uživatelům, kteří si stránku procházejí, dostat se a komunikovat přímo se sociálními sítěmi „kliknutím“. Kliknutím na Sociální tlačítka / widgety získává sociální síť údaje týkající se návštěvy uživatele na stránce „www.figevafiltri.it“. Kromě těchto případů, kdy uživatel spontánně sdílí své navigační údaje s vybranými sociálními sítěmi, stránka „www.figevafiltri.it“ nesdílí ani nešíří žádné navigační informace ani uživatelská data.

METODA LÉČBY
Zpracování dat je prováděno prostřednictvím IT a telematické podpory konkrétně určenými interními subjekty. Údaje jsou uchovávány v elektronických archivech a s plným zajištěním minimálních bezpečnostních opatření poskytovaných zákonodárcem.

KOMUNIKACE A ROZDĚLENÍ
Shromážděné údaje nebudou zveřejněny a šířeny. Komunikace s třetími stranami, jinými než je Správce, ze strany manažerů, interních, ale i externích vůči struktuře společnosti, a osob odpovědných za zpracování identifikovaných a jmenovaných podle čl. 29 a 30 legislativní vyhlášky. n. 196/2003 a pozdějších změn, je v případě potřeby poskytován pro výše uvedené účely třetím stranám (jako jsou dodavatelské společnosti a IT pomoc, které zaručují správné fungování portálu), které se zabývají správným a pravidelným plněním popsaných účelů. V každém případě bude zpracování třetími stranami probíhat korektně a v souladu s platnými ustanoveními zákona.

PRÁVA ZAINTERESOVANÉ STRANY
Zájemce může uplatnit svá práva vyjádřená čl. 7, 8, 9 a 10 legislativní vyhlášky. 30. června 2003 n. 196, kontaktováním správce údajů. Zejména podle čl. 7 může zájemce získat potvrzení o existenci či neexistenci osobních údajů, které se ho týkají, i když ještě neregistrované, a jejich sdělení ve srozumitelné formě. Zájemce má právo získat informace o: a) původu osobních údajů; b) účely a způsoby zpracování; c) logiky použité v případě ošetření prováděného pomocí elektronických přístrojů; d) totožnost vlastníka, vedoucího a zástupce jmenovaného podle čl. 5 odst. 2; e) subjekty nebo kategorie subjektů, kterým mohou být osobní údaje sdělovány nebo které se o nich mohou dozvědět jako jmenovaný zástupce ve státě, vedoucí pracovníci nebo zástupci. Zájemce má právo získat: a) aktualizaci, opravu nebo v případě zájmu integraci údajů; b) zrušení, převedení do anonymní podoby nebo zablokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem, včetně údajů, které nemusí být uchovávány pro účely, pro které byly údaje shromážděny nebo následně zpracovány; c) potvrzení, že na operace uvedené v písmenech a) ab) byli upozorněni, a to i z hlediska jejich obsahu, těm, kterým byly údaje sděleny nebo šířeny, s výjimkou případu, kdy je toto plnění se ukáže jako nemožné nebo zahrnuje použití prostředků, které jsou zjevně nepřiměřené chráněnému právu. Zájemce má právo zcela nebo zčásti vznést námitku: a) z oprávněných důvodů proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a to i v případě, že souvisí s účelem shromažďování; b) na zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely zasílání reklamních materiálů nebo materiálů přímého prodeje nebo pro provádění průzkumu trhu nebo obchodních sdělení.

KOMUNIKACE VLASTNÍKA, SPRÁVCE A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Aktualizovaný seznam vedoucích pracovníků jmenovaných Správcem údajů podle čl. 29 legislativní vyhlášky 196/2003, je k dispozici v sídle Správce údajů.

DOBY SKLADOVÁNÍ
Údaje jsou uchovávány po dobu uvedenou v tabulce výše v tomto dokumentu a v každém případě do doby, než zúčastněná strana výslovně uplatní právo na námitku.

JE VYŽADOVÁN SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM SOUBORŮ COOKIES?
Souhlas uživatele není vyžadován ve všech případech, kdy je použití cookies nebo jiných zařízení uložených na terminálech uživatelů nebo dodavatelů využíváno výhradně pro technické účely nebo odpovídá na konkrétní požadavky uživatele nebo dodavatele internetové služby.

ZRUŠENÍ VÝBĚRU A AKTIVACE SOUBORŮ COOKIES
Vstupem na stránku a předáním úvodního banneru obsahujícího stručné informace dal uživatel výslovný souhlas s používáním technických cookies výslovně uvedených v tomto dokumentu. Výběr/zrušení výběru jednotlivých souborů cookie lze provést volně prostřednictvím výše uvedeného systému, aniž by byla dotčena možnost postupovat také prostřednictvím vašeho prohlížeče (výběrem nabídky nastavení, kliknutím na možnosti internetu, otevřením záložky soukromí a výběrem požadované úrovně blokování cookies).