+39 055 9102470
ArabicBulgarianChinese (Simplified)CroatianCzechDanishDutchEnglishEstonianFinnishFrenchGermanGreekHungarianItalianJapaneseKoreanLithuanianNorwegianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwedishTurkishUkrainian

Cookies lov

INFORMATION OM COOKIES OG BESKYTTELSE AF PERSONDATA I OVERENSSTEMMELSE MED DEN NYE EUROPÆISKE FORORDNING 2016/679

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikler 13 og 122 i lovdekret af 30. juni 2003, samt bestemmelserne i privatlivsgarantens generelle bestemmelse af 8. maj 2014 og den europæiske forordning 2016/679, FI.GE.VA DI VALENTINI ANNA Via della Sugherella n.20, 52025 Montevarchi (AR) – ITALIEN, dataansvarlig, informerer kunder og brugere af webstedet www.figevafiltri.it om den type cookies, der anvendes af samme, og om de formål, der forfølges med de indsamlede oplysninger, og giver også indikationer for at fortsætte med deres valg/fravalg af individuelle cookies.

HVAD COOKIES ER, OG TIL HVILKE FORMÅL KAN DE BRUGE
En "cookie" er en lille tekstfil, der oprettes af nogle websteder på brugerens computer, når han tilgår et bestemt websted, med det formål at gemme og transportere information. Cookies sendes fra en webserver (som er den computer, som den besøgte hjemmeside kører på) til brugerens browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome osv.) og gemmes på sidstnævntes computer; de sendes derefter til hjemmesiden igen ved efterfølgende besøg. Nogle handlinger kunne ikke udføres uden brug af cookies, som i nogle tilfælde derfor er teknisk nødvendige. I andre tilfælde bruger webstedet cookies for at lette navigationen for brugeren eller for at give dem mulighed for at bruge specifikt efterspurgte tjenester. Cookies kan også forblive i systemet i lange perioder og kan også indeholde en unik identifikationskode. Dette gør det muligt for de websteder, der bruger dem, at holde styr på brugerens navigation på selve webstedet til statistiske eller reklamemæssige formål, dvs. at oprette en personlig profil af brugeren med udgangspunkt i de sider, han har besøgt og vise ham og/eller derfor. sende ham målrettet annoncering (såkaldt Behavioural Advertising).

HVILKE COOKIES ANVENDES AF WEBSTEDET OG TIL HVILKE FORMÅL
Dette websted bruger forskellige typer af tekniske cookies, men ikke profilerende. Den dataansvarlige, efter indikationerne givet af Garantimyndigheden i den generelle bestemmelse af 8. maj 2014, viser nedenfor de specifikke kategorier af anvendte cookies, formålet og konsekvensen, der følger af deres fravalg:

COOKIE TYPE: Analytics cookies
FORMÅL: At indsamle oplysninger i aggregeret form om navigation af brugere for at optimere navigationsoplevelsen og selve tjenesterne.
OPBEVARINGSTIDER: Etableret af tredjeparter, se venligst nedenstående information.
KONSEKVENS I TILFÆLDE AF FRAVALG: Det ville ikke længere være muligt for den dataansvarlige at indhente de aggregerede oplysninger.

Tredjeparts cookies
Tredjepartscookies er også operationelle på denne hjemmeside, dvs. cookies oprettet af en anden hjemmeside end den, brugeren i øjeblikket besøger. På baggrund af bestemmelserne i bestemmelsen om privatlivsgaranten af ​​8. maj 2014 er den dataansvarlige forpligtet til at give det opdaterede link til informations- og samtykkeformularerne fra de tredjeparter, med hvilke der er indgået særlige aftaler om installation af cookies gennem din egen side.

Tredjepartscookies er anonyme.

Brugen af ​​anonyme tredjepartscookies er forudset; disse cookies gør det muligt anonymt at indsamle og registrere information på siderne på det konsulterede websted, men de tillader ikke den besøgende at blive identificeret, og de kombineres på ingen måde med andre oplysninger. Disse data bruges udelukkende til at spore og undersøge brugernes brug af webstederne, til at udarbejde statistik på grundlag af oplysninger indsamlet anonymt og gennem brug af data i aggregeret form.
Især bliver brugerne informeret om, at webanalysetjenesten, der frigiver cookies, der bruges af ejeren, er "Google Analytics", beskrevet nedenfor. Google Analytics er en webanalysetjeneste leveret af Google, Inc. ("Google"), som bruger "cookies", som gemmes på brugerens computer for at give det besøgte websted mulighed for at analysere, hvordan brugerne bruger det. De oplysninger, der genereres af cookien om brugen af ​​webstedet, som brugeren besøger (inklusive IP-adressen), vil blive overført til Google og lagret på Googles servere i USA. Google vil bruge disse oplysninger med det formål at evaluere brugerens brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet for webstedsoperatører og levere andre tjenester relateret til webstedsaktivitet og internetbrug. Google kan også overføre disse oplysninger til tredjeparter, hvor det er påkrævet ved lov, eller hvor sådanne tredjeparter behandler oplysningerne på Googles vegne. Google vil ikke forbinde dine IP-adresser med andre data, som Google opbevarer. Brugeren kan til enhver tid nægte at bruge cookies ved at vælge de relevante indstillinger i sin browser. For at konsultere virksomhedens Googles privatlivspolitik vedrørende Google Analytics-tjenesten, samt udtrykke dit samtykke til brugen af ​​de førnævnte cookies, henvises du til hjemmesiden http://www.google.com/intl/da/analytics /privatlivsoversigt.html.

SOCIALE KNAPPER OG WIDGETS
På hjemmesiden "www.figevafiltri.it" er det også muligt at finde sociale knapper/widgets, eller de særlige "knapper", der viser ikonerne på sociale netværk (f.eks. Facebook og Twitter). Disse "knapper" giver brugere, der browser på siden, mulighed for at nå og interagere direkte med sociale netværk med et "klik". Takket være et klik på de sociale knapper/widgets henter det sociale netværk data vedrørende brugerens besøg på webstedet "www.figevafiltri.it". Bortset fra disse tilfælde, hvor brugeren spontant deler sine navigationsdata med de valgte sociale netværk, deler eller formidler webstedet "www.figevafiltri.it" ikke nogen navigationsinformation eller brugerdata.

BEHANDLINGSMÅDER
Databehandlingen udføres gennem it- og telematikunderstøttelse af særligt udpegede interne fagpersoner. Dataene opbevares i elektroniske arkiver og med fuld sikkerhed for de minimumssikkerhedsforanstaltninger, som lovgiveren kræver.

KOMMUNIKATION OG DIFFUSION
De indsamlede data vil ikke blive videregivet eller formidlet. Kommunikation til tredjeparter, bortset fra den dataansvarlige, fra lederne, internt, men også eksternt i forhold til virksomhedsstrukturen, og af de personer, der er ansvarlige for behandlingen, identificeret og udpeget i henhold til artikler 29 og 30 i lovdekret ingen. 196/2003 og efterfølgende ændringer, påtænkes, hvor det er nødvendigt til ovennævnte formål, til tredjeparter (såsom it-forsynings- og assistancevirksomheder, der garanterer portalens korrekte funktion), der er engageret i den korrekte og regelmæssige udøvelse af de beskrevne formål. Under alle omstændigheder vil tredjemands behandling foregå korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

RETTIGHEDER AF DEN INTERESSEREDE PARTER
Den interesserede part vil være i stand til at gøre sine rettigheder udtrykt i art. 7, 8, 9 og 10 i lovdekret 30. juni 2003 Nr. 196, ved henvendelse til den dataansvarlige. Især ifølge teknikken. 7, vil den interesserede part kunne få bekræftet eksistensen eller ej af personoplysninger om ham, selvom de endnu ikke er registreret, og deres kommunikation i forståelig form. Den interesserede part har ret til at få angivelse af: a) oprindelsen af ​​personoplysningerne; b) formålene med og metoderne til behandlingen; c) af den anvendte logik i tilfælde af behandling udført ved hjælp af elektroniske instrumenter; d) af identifikationsoplysningerne om ejeren, lederne og den udpegede repræsentant i henhold til artikel 5, stk. e) af de subjekter eller kategorier af subjekter, som personoplysningerne kan videregives til, eller som kan lære om dem som udpeget repræsentant på statens område, ledere eller agenter. Den interesserede part har ret til at opnå: a) opdatering, berigtigelse eller, når det er interesseret, integration af data; b) annullering, transformation til anonym form eller blokering af data, der behandles ulovligt, herunder data, hvis opbevaring er unødvendig til de formål, hvortil dataene blev indsamlet eller efterfølgende behandlet; c) attestering af, at de i litra a) og b) nævnte operationer er blevet gjort bekendt med, også hvad angår deres indhold, af dem, til hvem dataene er blevet videregivet eller formidlet, undtagen i det tilfælde, hvor denne opfyldelse er viser sig umuligt eller involverer brug af midler, der åbenbart står i misforhold til den beskyttede rettighed. Den interesserede part har ret til at gøre indsigelse, helt eller delvist: a) af legitime årsager mod behandlingen af ​​personoplysninger vedrørende ham, selv om det er relevant for formålet med indsamlingen; b) til behandling af personoplysninger om ham med det formål at sende reklamemateriale eller direkte salg eller til at udføre markedsundersøgelser eller kommerciel kommunikation.

EJER, LEDER OG KOMMUNIKATION AF PRIVATLIV
En opdateret liste over ledere, udpeget af den dataansvarlige i henhold til art. 29 Lovdekret 196/2003, er tilgængelig på ejerens hjemsted.

OPBEVARINGSTIDER
Dataene opbevares i det tidsrum, der er angivet i tabellen ovenfor, i dette dokument, og under alle omstændigheder indtil retten til indsigelse udtrykkeligt udøves af den interesserede part.

ER SAMTYKKE TIL BRUG AF COOKIES NØDVENDIG?
Brugerens samtykke er ikke påkrævet i alle de tilfælde, hvor brugen af ​​cookies eller andre enheder, der er gemt på brugernes eller entreprenørers terminaler, udelukkende tjener tekniske formål eller reagerer på specifikke anmodninger fra brugeren eller entreprenøren af ​​en internettjeneste.

FRAVALG OG AKTIVERING AF COOKIES
Ved at gå ind på siden og videregive det indledende banner, der indeholder den korte information, har brugeren givet sit udtrykkelige samtykke til brugen af ​​de tekniske cookies, der udtrykkeligt er angivet i dette dokument. Valg/fravalg af individuelle cookies kan foretages frit gennem det førnævnte system, uden at det berører muligheden for også at gå videre gennem ens browser (ved at vælge indstillingsmenuen, klikke på internetindstillingerne, åbne fanen privatliv og vælge det ønskede blokeringsniveau cookies).

Endvidere er der i medfør af lovdekret 196/2003 som ændret ved lovdekret 10. august 2018, nr. 101 (herefter "Privatlivskodeks") og art. 13, i EU-forordning nr. 2016/679 (herefter "GDPR 2016/679"), der indeholder bestemmelser til beskyttelse af personer og andre emner vedrørende behandling af personoplysninger, ønsker vi at informere dig om, at de personoplysninger, du afgiver, vil blive behandlet i overensstemmelse med den førnævnte lovgivning og tavshedspligt.

Indehaver af behandlingen
Den dataansvarlige er FIGEVA FILTRI.
Formålet med behandlingen
De personoplysninger, du afgiver, er nødvendige for opfyldelsen af ​​loven, art. 13, i EU-forordning nr. 2016/679 (herefter "GDPR 2016/679")

Metoder til behandling og konservering
Behandlingen vil blive udført i en automatiseret og/eller manuel form, i overensstemmelse med bestemmelserne i lovdekret 196/2003 og efterfølgende ændringer om sikkerhedsforanstaltninger, af personer, der er specifikt udpeget og i overensstemmelse med bestemmelserne i art. 29 GDPR 2016/679.
Vi gør opmærksom på, at i overensstemmelse med principperne om lovlighed, formålsbegrænsning og dataminimering, i henhold til art. 5 GDPR 2016/679, med forbehold af dit frie og eksplicitte samtykke, der er udtrykt i bunden af ​​disse oplysninger, vil dine personoplysninger blive opbevaret i det tidsrum, der er nødvendigt for at opnå de formål, hvortil de indsamles og behandles.

Omfang af kommunikation og formidling
Vi informerer dig også om, at de indsamlede data aldrig vil blive videregivet og ikke vil blive kommunikeret uden dit udtrykkelige samtykke.

Overførsel af personlige data
Dine data vil hverken blive overført til EU-medlemsstater eller til tredjelande, der ikke tilhører EU.

Eksistensen af ​​en automatiseret beslutningsproces, herunder profilering
Figeva vedtager ikke nogen automatiseret beslutningsproces, herunder profilering, i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4, i EU-forordning nr. 679/2016.

Diritti dell'interessato
Du kan til enhver tid udøve, i henhold til artikel 15 til 22 i EU-forordning nr. 2016/679, ret til:
a) anmode om bekræftelse af eksistensen eller på anden måde af personlige data;
b) indhente oplysninger om formålene med behandlingen, kategorierne af personoplysninger, de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til og, når det er muligt, opbevaringsperioden;
c) opnå berigtigelse og annullering af data;
d) opnå begrænsningen af ​​behandlingen;
e) opnå dataportabilitet, dvs. modtage dem fra en dataansvarlig, i et struktureret format, der almindeligvis anvendes og kan læses af en automatisk enhed, og overføre dem til en anden dataansvarlig uden hindringer;
f) modsætte sig behandlingen til enhver tid og også i tilfælde af behandling til direkte markedsføringsformål;
g) modsætte sig en automatiseret beslutningsproces vedrørende fysiske personer, herunder profilering.
h) bede den dataansvarlige om at få adgang til personoplysninger og rette eller annullere dem eller begrænse deres behandling eller modsætte sig deres behandling, foruden retten til dataportabilitet;
i) trække samtykket tilbage til enhver tid uden at det berører lovligheden af ​​behandlingen baseret på samtykket givet før tilbagekaldelsen;
j) indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

Du kan udøve dine rettigheder med en skriftlig anmodning sendt til Figeva, til postadressen på det registrerede kontor eller til e-mailadressen info@figevafiltri.it